Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 140 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 140 Next Page
Page Background

Fish River Canyon

Eerst en vooral de feiten en cijfers. De Fish River Canyon is de op één na langste canyon ter wereld, tenminste

daar gaan de meeste mensen toch van uit, zeker is dat het de grootste canyon van Afrika is. Alleen de Grand

Canyon in Arizona, in de Verenigde Staten doet het nog beter en als derde grootste canyon is Zuid-Afrika de

koploper met haar Blyde Rivier Canyon in Mpumalanga. De canyon is gelegen aan de benedenrivier van de

machtige Oranje rivier. Deze vormt de natuurlijke grens met Zuid-Afrika en mondt uiteindelijk uit in de Atlantische

Oceaan. Het heeft miljoenen jaren geduurd alvorens de Fish River Canyon haar huidige dramatische vorm heeft

aangenomen. De rivier heeft een lengte van 161 kilometer. Op sommige plaatsen is de kloof 27 kilometer breed

en komen dieptes voor van 550 meter. De canyon baant zich een weg van bij Seeheim tot in Ai-Ais.

De Fish River Canyon, net als Ai-Ais Warm Waterbronnen, werden in 1968 geproclameerd en in 1989 werd het

Huns Mountains gebergte toegevoegd zodat de gehele oppervlakte één groot conservatiegebied werd. Dank zij

de tussenkomst van de Namibische regering werden aangrenzende boerderijen en landerijen opgekocht en in

2003 werden de Hans Mountains, Ai-Ais en Richtersveld Nationaal Park samengevoegd tot één groot

grensoverschrijdend gebied onder de naam Transfrontier Conservation Area. Hiermee was het voor Namibië een

primeur, een grensoverschrijdend natuurgebied.

De ruige wilderness, het gevoel van isolement en de onbeschrijfelijke vergezichten en landschappen vormen

een geologische rijkdom, maar tevens zijn hier ook unieke plantensoorten terug te vinden, denk maar aan de

zogenaamde steenplantjes, de kokerboom, de Pachypodium namaquanum (ook wel gekend als de elephant

trunk, slurf van de olifant) en Euphorbia gregaria, om er slechts enkelen te noemen. Geologisch en botanisch

gezien is er veel gelijkenis met het in Zuid-Afrika liggende Richtersveld Nationaal Park. Erosie vond plaats over

miljoenen jaren, sommigen spreken zelfs van 500 miljoen jaar, en wat overbleef was de tweede grootste,

natuurlijk gevormde, canyon van de wereld.

Het meest spectaculaire gedeelte om te zien is ongetwijfeld een strook van 56 kilometer die zich strekt tussen

het meest noordelijke en zuidelijke uitkijkpunt. Doordat het water ononderbroken vloeit, tenzij er extreem droge

jaren vallen te noteren, zal je telkens wel ergens waterputten gevuld zien of de stroming van de Visrivier kunnen

waarnemen. De Visrivier is dan ook de thuisbasis voor heel wat vissoorten zoals geelvis, katvis (met hun

scherpe tanden) en karper. Verder vind je langs de oevers vaak ook leguanen terug. Andere diersoorten die in

de canyon kunnen worden waargenomen zijn onderandere baviaan, klipspringer, koedoe, hyrax (klipdassie in

het Afrikaans), grondeekhoorns en heel af en toe bergzebra en misschien, met heel veel geluk danwel, een

luipaard. Ook de vogelliefhebbers komen hier aan hun trekken met onderandere de visarend, Kaapse gieren en

heel wat andere vogelsoorten die kunnen worden aangetroffen.

FishRiver

ViewPoint

Ai-Ais

Ai-AisRichtersveld

TransfrontierPark

Ai-AisRichtersveld

TransfrontierPark

NAMIBIE

ZUID-AFRIKA

|

www.gozuidafrika.com

12