Table of Contents Table of Contents
Previous Page  106 / 140 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 106 / 140 Next Page
Page Background

Het leven zoals het is, de Maasai

De Maasai zijn terug te vinden in twee landen, Kenia en Tanzania en willen tot op heden hun tradities en cultuur in leven houden ondanks de vele moderne invloeden

rondom zich heen. Ook vandaag nog leven ze voornamelijk bij de grens tussen Tanzania en Kenia. In Tanzania vind je de Maasai terug in Arusha, Manyara en Morogoro

in het Kilosa district. In Kenia leven ze in Orkejuodo en het Trans Mara gebied. Ontdek samen met Go Zuid-Afrika de bijzonder wereld van de Maasai.

Heel wat van de Maasai verplaatsen zich met hun hele hebben en houden, om zo hun vee te volgen, in de zoektocht naar velden om te grazen. De Maasai zijn dan ook

sterk afhankelijk van hun vee. Het is een teken van rijkdom en het vee kan ook gebruikt worden bij grote festiviteiten, die meestal in familiale kring plaatsvinden. De

Maasai hebben enkele bijzondere leefgewoontes, waaronder het drinken van bloed vermengd met geitenmelk, alsook het bouwen van hun woningen met uitwerpselen

van hun koeien, vermengd met aarde. De koe is voor hen heilig en zal dus nooit geslacht worden. Gebeurt dit wel, dan heeft er een bijzonder feest plaats en zal niets van

de koe ongebruikt gelaten worden. Zo zullen de hoorns dienst doen als drinkbekers en de huid gebruikt worden voor kleding, linnen of het maken van schoenen. De

beenderen worden dan weer gebruikt om sieraden te vervaardigen.

De heilige leider van de Maasai wordt Oloiboni genoemd en hij spreekt zich als enige uit over religieuze zaken, rituelen en medicatie. Zijn respect verkrijgt hij enkel door

genezingen of bijzondere daden in het voordeel van zijn gemeenschap. Oorspronkelijk zijn de Maasai afkomstig uit het hoger gelegen Nijlgebied. De legende gaat dat ze

zouden afkomstig zijn uit een grote krater. Rond de 17e eeuw trokken ze meer richting oostelijk Afrika, niet ver weg van Kenia en Tanzania. Vandaag bestaat hun

landsgrens uit Lake Victoria en Mount Kilimanjaro. Zowel aan de zijde van Tanzania, alsook Kenia leven naar schatting zowat 150.000 Maasai. Het aantal vrouwen onder

de Maasai overstijgt het aantal mannen met zes keer.

De Maasai spreken de Maa taal, een taal die ook gesproken wordt door de Chamus en de Samburu in centraal Kenia. De oorsprong van deze taal zou zijn terug te vinden

in zuidelijk Soedan, meer bepaald het huidige Juba. Verrassend is dat er zowat 20 varianten zijn van de Maa taal. Ook nu wordt deze taal nog steeds gebruikt. Engels is

wel de meest gebruikte taal onder de Maasai en het is ook meer verwant met de Maa taal, dan wel de Swahili taal. Hoewel het overgrote deel van de Maasai christenen

zijn, vormt hun thuisland nog steeds de traditionele bodem voor het aanbidden van hun God, door onder andere gebruik te maken van heilige bossen of heuvels. Tijdens

periodes van honger, droogte, oorlog en vrede zullen ook bepaalde bomen en bergen gebruikt worden als locaties om problemen op te lossen. Zo is de Oldonyo Lengal

berg heilig voor de Maasai, net als de Oreteti vijgenboom. Naar Maasai geloof zou er slechts één God zijn geweest (Enkai) die de wereld heeft gecreëerd. Die God

verdeelde de bevolking in drie groepen, zij die jaagden, de Torrobo, zij die aan landbouw deden, de Kikuyu en als laatste de Maasai, die instonden voor het beheer van

vee.

De Maasai zien een jaar eerder in seizoenen en verdelen deze in drie periodes. Zo is er het seizoen van de lange regen, Enkakua, het natte seizoen, Oloirujuruj, en het

seizoen van de korte regenval of Kujorok, een periode waarin het land heel groen kleurt. Ook heden is het normaal dat zowel jonge mannen als vrouwen besneden

worden op een traditionele manier. Mannen worden reeds op de leeftijd van vier jaar voorbereid op het leven als een Maasai krijger (warrior). Op dat moment worden hun

voorste snijtanden weggenomen met een mes. Jonge mannen worden aan testen onderworpen, waaronder zich te brandmerken met houtskool op hun armen. In hun

verdere groei tot man zullen ze meerdere tatoeages ondergaan. Eén zo een tatoeage is een cirkelvorm onder elk oog. Die wonde zorgt ervoor dat vliegen niet

aangetrokken worden tot de ogen (en zo ontstekingen kunnen veroorzaken), maar wel tot de wonde.

Nog een belangrijk onderdeel van traditie onder de jongeren is het aanbrengen van piercings in beide oren van zowel de jongens als de meisjes. De oorlel wordt met een

heet ijzer doorboord en tijdens het genezingsproces worden zowel bladeren alsook balletjes van hout en modder gebruikt om het gaatje te vergroten. Ook worden plastiek

filmrolletjes gebruikt om hetzelfde resultaat te bereiken. Hoe groter het gat, hoe beter het resultaat. Wie grote gaten in het oorlel heeft, verkrijgt automatisch meer respect

afgedwongen.

Maasai vrouwen

Traditionele dans

Maasai krijger

105

www.gozuidafrika.com